Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet

Asbestin lisäksi vanhoissa kiinteistöissä on käytetty myös muita ympäristölle ja terveydelle vaarallisia rakennusmateriaaleja, kuten syöpävaarallisia PAH-yhdisteitä. Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat kahden tai useamman yhteen liittyneen aromaattisen renkaan muodostamia hiilivetyjä. PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja purkaessa työilmaan vapautuu terveydelle haitallisia ainesosia.

PAH-yhdisteitä voi löytyä monista kohteista kuten vanhoista pikisivelyistä, kosteuden- ja vedeneristeistä, kattohuovista, tervapapereista. Eristeissä käytetty tumma kivihiilipiki sisältää runsaasti PAH-yhdisteitä ja siinä on usein kreosootille ominainen ”ratapölkyn haju”.

PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi sekä hengitysteitse ja on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Suomen lainsäädäntö velvoittaa kartoittamaan saneerauskohteen haitta-aineet ennen korjaus- ja purkutöitä

Polyklooratut bifenyylit eli PCB-yhdisteet

PCB-yhdisteet ovat orgaanisia, öljymäisiä, kestäviä, eristäviä ja huonosti syttyviä nesteitä, joita on käytetty hyvien ominaisuuksiensa takia yleisesti mm. elementtitalojen saumamassoissa vuoteen 1975 asti. PCB-yhdisteiden valmistus, maahantuonti ja myyminen on ollut kiellettyä Suomessa vuodesta 1990 lähtien.
PCB-yhdisteet kulkeutuvat elimistöön imeytymällä ihon läpi sekä hengitysteitse. Ne ovat ympäristölle vaarallisia syöpää aiheuttavia yhdisteitä sekä luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi.

Raskasmetallit

Ympäristölle ja terveydelle haitallista metalleista käytetään yleisnimitystä raskasmetallit. Raskasmetalleihin kuuluvat mm. arseeni ja lyijy.
Raskasmetalleja on käytetty vanhoissa PVC- ja muovimatoissa, jalkalistoissa, maaleissa ja saumamassoissa.