Asunnon ostajan on hyvä tietää, mitä on ostamassa ja myyjän on hyvä tietää, mitä on myymässä. Asuntokaupan kuntotarkastus on sekä asunnon myyjän että ostajan etu asuntokaupan yhteydessä. Oulun Asbestikartoitukselta puolueeton asunnon kuntotarkastus.

Asuntokaupan yhteydessä tehtävän kuntotarkastuksen tavoitteena on tuottaa puolueetonta tietoa asuntokaupan molemmille osapuolille rakennuksen korjaustarpeista, vaurio-, käyttöturvallisuus- ja terveysriskeistä, rakennusteknisestä kunnosta sekä toimenpide-ehdotuksista.
Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osin iän ja myyjältä saadun informaation perusteella.
Kuntotarkastuksen yhteydessä käydään läpi kaikki rakenteet, tilat ja rakennusosat KH-90-00394 – suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa.
Kuntotarkastuksen jälkeen tehdään alustava yhteenveto sekä laaditaan kattava kuntotarkastusraportti.

Kuntotarkastuksen vaiheet:

• Kuntotarkastuksesta sopiminen
• Tarkastussuunnitelman laatiminen
• Asukkaan haastattelu ja asiakirjoihin tutustuminen
• Kuntotarkastus kohteessa
• Alustava yhteenveto
• Tarkastusraportin laatiminen ja toimitus tilaajalle.

Kuntotarkastus perustuu kuntotarkastajan kokemukseen ja asiantuntemukseen, kohteessa tekemiin huomioihin ja havaintoihin, rakennus- ja rakennepiirustuksista sekä muista asiakirjoista ja haastatteluista saatuihin tietoihin.
Asuntokaupan yhteydessä tehdyn kuntotarkastuksen maksa yleensä myyjä ja ostaja puoleksi.
Kuntotarkastuksen voi tehdä myös enne asunnon myyntiin laittoa, jolloin maksajana toimii myyjä.

Katso hinnasto täältä ja ota yhteyttä.

Kuinka toimia ennen kuntotarkastusta?

Toimintaohjeita ennen tarkastusta:

 • Asunnon sisätiloja ei tuuleteta ennen tarkastusta ja huonetilojen ovet pidetään suljettuina
 • Suihku- ja pesutilojen pintoja ei kastella vuorokauteen
 • Lämminvesivaraajan alustan tulee olla tarkastettavissa
 • Lattiakaivot puhdistetaan
 • Vesijohtojen ja viemäreiden edessä olevat kaapit tulee tyhjentää
 • Mikäli salaojien tarkastuskaivot ovat piilossa, ne kaivetaan esiin
 • Varmistetaan katolle ja yläpohjaan turvallinen pääsy
 • Varmistetaan alapohjan kulkuluukkujen toiminta

Tilaajaa informoidaan tilaajan vastuulla olevista valmisteluista ennen kuntotarkastusta (KH 90-00393 Tilaajan ohje)

Kuntotutkimus täydentää kuntotarkastuksen

Kun kohteeseen halutaan tarkempi tutkimus, tulee kuntotutkimuksen vuoro. Kuntotutkimuksen tarkoituksena on varmistua rajatun rakennuksen osan kriittisten osien kunnosta.

Se antaa tietoa korjaussuunnitelmien sekä -menetelmien valmistelua varten.

Kuntotutkimuksia tehdään rakennuksen eri osille, kuten esimerkiksi vesikatolle, ilmanvaihdolle, sähköjärjestelmille ja putkistoille.

Kuntotutkimuksen yhteydessä rakenteisiin tai rakenneosiin tehdään rakenneavauksia. Tutkimuksen yhteydessä voidaan ottaa myös materiaalinäytteitä. Tutkimustavat vaihtelevat tutkimuskohteen mukaan.

Kuntotutkimuksessa selvitetään vaurioiden laajuuden sekä syiden lisäksi korjaustavat ja korjauksien ja huoltotoimenpiteiden laajuudet. Tietyille rakenneosille kohdistetut kuntotutkimukset selvittävät vaurioiden syyt.

Ilman tarkkoja kuntotutkimuksia korjaussuunnitelman tekeminen on haastavaa ja väärin tehdyt korjaukset voivat jopa pahentaa alkuperäistä ongelmaa.

Ostajan kierros -palvelu on mainio apu asunnonostajalle

Jos myynnissä olevaan kohteeseen on tehty Oulun Asbestikartoituksen kuntotarkastus, ennen kuin ostajaehdokas on ollut tiedossa, tai ostaja ei ole ollut paikalla kuntotarkastuksessa, suosittelemme asunnon ostajalle Ostajan kierros -palvelua.

 • Ostajan kierroksen tilaaja (ostajaehdokas tai asunnon välittäjä) sopii kuntotarkastajan kanssa kierroksen ajankohdan
 • Kuntotarkastusraportti käydään puolueettomasti läpi kohta kohdalta ostajaehdokkaan kanssa.
 • Koko asunto käydään läpi ja raportin huomiot havainnollistetaan sekä annetaan suullista
  neuvontaa huoltotoimenpiteisiin sekä kunnossapitoon.

Lämpökuvaus kertoo, karkaako lämmöt harakoille

Rakennuksen lämpökuvaus on näppärä keino rakenteiden ja järjestelmien energiataloudellisen toimivuuden selvittämiseen.

 • Lämpökuvauksen avulla saadaan nopeasti informaatiota rakennuksen vuoto- ja vikakohdista rakenteita rikkomatta.
 • Lämpökuvaus soveltuu kaikkiin rakennuksiin
 • Lämpökuvausraportista ilmenee mitä ja miten rakennuksen osia ja järjestelmiä olisi järkevä korjata
 • Kuvaukset suoritetaan aina ohjekortti RT-14-11238 mukaisesti