Rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava asbestikartoituksen tekemisestä.

Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen purkutöiden aloittamista. Asbestikartoituksen tarkoituksena on paikallistaa rakennuksessa mahdollisesti asbestia sisältävät materiaalit/rakenteet sekä määrittää asbestin laatu, asbestipitoisten materiaalien määrät ja määrittää kyseisten materiaalien pölyävyys purettaessa.

Asbestikartoituksessa hyödynnetään saatavilla olevia asiakirjoja kuten pohjapiirustuksia ja rakennustyöselostuksia sekä visuaalista havainnointia. Yleensä kartoituksessa otetaan myös materiaalinäytteitä, jotka analysoidaan asbestilaboratoriossa. Tarvittava näytteiden määrä riippuu rakennuksen rakentamisvuodesta, aikaisemmista saneerauksista sekä suunnitellusta uudesta remontista.

Asbestikartoitus toimii apuna tulevien saneerausten toteutustapojen, aikataulujen ja kustannusten suunnittelussa, joten kartoitus on hyvä tehdä jo tulevan saneeraustöiden suunnitteluvaiheessa. Kartoitusraportti toimii asiakirjana jonka perusteella voidaan määrittää turvalliset suoritustavat tuleville saneerauksille. Hyvissä ajoin suoritettu asbestikartoitus säästää aikaa ja kustannuksia!

Yleisimpiä asbestikartoituksia vaativia urakoita ovat mm. kylpyhuone- ja keittiöremontit.

Puhdastilamittaukset

Asbestipurkutyön jälkeen on altistumisalueen puhtaus asbestista varmistettava mittauksin ennen osastoinnin purkua. Ilmamittaus suoritetaan keräämällä pumpulla ilmaa suodattimelle. Jos ilman asbestikuitupitoisuus on alle 0,01 kuitua/cm 3 , voidaan osastointi purkaa. Mikäli sallittu raja-arvo ylittyy, pitää tila puhdistaa ja suorittaa uusi mittaus, jolla osoitetaan ettei tilan asbestikuitupitoisuus ylitä sallittua arvoa.
Varsinaista estettä sille, että mittauksen suorittaa purkutyön tekijä ei ole. Mutta suosittelemme vahvasti käyttämään puolueetonta ja purkufirmoista riippumatonta ulkopuolista asiantuntijaa.

Myös tapauksissa joissa epäillään tilojen ilmassa tai pinnoilla olevan asbestipitoista pölyä voidaan suorittaa ilmamittauksia. Ilmamittauksissa noudatamme Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausalan liiton (SAP ry) ja Työterveyslaitoksen (TTL) ohjeistuksia.

Ennen asbestikartoitusta tilaajan olisi hyvä toimittaa kartoittajalle tiedot suunnitellusta remontista ja niiden laajuudesta, kohteen pohjapiirustukset, tarvittavat rakenneasiakirjat ja aikaisempien tutkimusten ja kartoituksien raportit.